puu ja metsä

WOODTRACKER OSTAA JA TOIMITTAA BIOENERGIAA

Woodtracker on kansainvälisillä bioenergiamarkkinoilla toimiva, varma ja luotettava suomalainen kumppani, joka hankkii ja toimittaa uusiutuvaa, kestävästi tuotettua bioenergiaa päämarkkina-alueenaan Itämeren alue.

KANSAINVÄLINEN

BIOENERGIAOSAAJA

 

Luotettava. Nopea. Osaava.

Perinteisessä metsätaloudessa paino-piste on tukki- ja kuitupuun tuotan-nossa ja myynnissä. Woodtracker 

osallistuu energiapuukauppaan ja 

parantaa energiajakeen hyödyntämis-tä. Woodtracker hankkii ja toimittaa asiakkailleen vastuullisesti ja

Woodtracker huolehtii bioenergian kuljetuslogistiikasta aina myynti-paikasta asiakkaan osoittamaan toimituspaikkaan asti. Tarvittaessa Woodtracker toimittaa energiapuun kohdesatamasta myös käyttöpaikalle.

OPEROIMME KOKO ARVOKETJUSSA

Woodtrackerin arvoketju

kestävästi tuotettua metsäenergiaa. 

Woodtracker tuntee toimittamansa energia- ja kierrätyspuujakeiden tuottajat ja alkuperän. Kehitämme verkostoa, jossa kaikki toimijat ovat luotettavia ja yhteistyö pitkäjänteistä.

OLEMME

01

VARMA JA

VAKAVARAINEN

Woodtracker on varma ja vakaa toimija, jonka osakkaat ovat perinteisiä vakavaraisia energiayhtiöitä.

02

VASTUULLINEN JA

ARVOPERUSTEINEN

Woodtracker hankkii bioenergiaa vastuullisesti ja kestävien arvojen mukaisesti.

03

KYSYNTÄÄN

OSTAVA

Woodtracker ostaa vain tarpeeseen ja hakee taattuun kysyntään luotettavan toimittajan.

04

TOIMINTAVARMA

MYYNTIKANAVA

Woodtracker tarjoaa tehokkaan ja kilpailu-kykyisen myyntikanavan energiapuun myymiselle ja toimitukselle.